Stappenplan

Het is overweldigend wat er op je af kan komen, er moet veel geregeld worden. Het enige wat hierbij echt helpt, is dit stap voor stap te doen met hulp van een ervaren mediator. Medi8me heeft dit in 9 stappen beschreven.

1. Intake (echt)scheidingsmediation

Het eerste gesprek waarin globaal de situatie wordt besproken en uitgelegd wordt wat jullie kunnen verwachten.

2. Kennismakingsgesprek

In dit gesprek bepalen wij samen of jullie vraag zich leent voor echtscheidingsmediation en of jullie die mediation door een mediator van Medi8me willen laten begeleiden.

3. Mediationgesprekken

In de mediationgesprekken inventariseren wij alle onderwerpen die jullie willen bespreken. We vertellen jullie over alle mogelijkheden die er zijn, zodat jullie met elkaar kunnen bepalen welke afspraken jullie wensen te maken. Wij sporen jullie aan om alle vragen te stellen, zodat niets onbesproken blijft. Uiteraard informeren wij jullie zoveel mogelijk over de financiële, juridische en fiscale gevolgen.

4. Ouderschapsplan

Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan is dit een zeer belangrijk onderwerp van gesprek in een (echt)scheiding. De afspraken over de kinderen verwerken wij in een ouderschapsplan. Dit wordt als bijlage bij het convenant gevoegd.

5. Kindgesprek

Als de kinderen dat prettig vinden, bieden wij de mogelijkheid om met de kinderen te praten, zodat ook zij hun zegje kunnen doen. Dit kan jullie kinderen helpen.

6. Pensioen

Het wel of niet verdelen van de pensioenen is een essentieel onderdeel van iedere (echt)scheiding. De mogelijkheden worden allemaal met jullie doorgenomen en uiteindelijk worden de pensioenfondsen geïnformeerd.

7. Echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst

Het resultaat van jullie inspanningen verwoorden wij in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst, welke door jullie getekend wordt. De afspraken goed op papier zetten behoedt jullie in de toekomst voor losse eindjes.

8. Afrondende gesprekken

Als alle stukken getekend zijn die jullie (echt)scheiding een definitief karakter geven, kunnen wij nog vragen beantwoorden over de feitelijke invulling van alle afspraken.
Ook bespreken we wat er nog geregeld moet worden. 

Ook is het mogelijk om je tijdens en na de scheiding te laten helpen door een gecertificeerde en ervaren echtscheidingscoach.

9. Verzoekschrift

Als dan echt alles helder en overtuigend is besproken en vastgelegd wordt het verzoek ingediend bij de rechtbank (indien noodzakelijk). Hierdoor worden jullie afspraken bekrachtigd.