Wanneer kies je voor familiemediation?

Mediation is onder vele omstandigheden een geschikte vorm van conflictbemiddeling. Familie mediation richt zich specifiek op familieruzie of conflicten die plaatsvinden in de gezins- of familiesituatie. Familieruzie tussen broers en zussen, of tussen ouders en kinderen komt bijvoorbeeld in aanmerking voor familie mediation of gezinsbemiddeling.

De onderwerpen van de familieproblemen kunnen divers zijn en bemiddelaar en familie gaan aan de slag met o.a.:

  • Oude pijn
  • Verdeling van zorg
  • Verdeling van geld en nalatenschappen
  • Conflicten binnen het familiebedrijf
  • Langslepende familieruzie
 

Meerdere partijen

Conflicten binnen families zijn vaak complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal maar twee partijen betrokken, bij familiemediation of gezinsbemiddeling zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap, tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie. Soms zullen ook partners of vennoten aanschuiven aan de mediationtafel, bijvoorbeeld als het gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen, zodat Mediator en familie tot een oplossing kunnen komen..