Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling is het optreden van een bemiddelaar (mediator) bij een conflict tussen twee of meerdere partijen. Bij een gebrek aan wederzijds vertrouwen kan een situatie snel escaleren. In conflictsituaties is de communicatie bovendien vaak verstoord, waardoor er geen rechtstreekse onderhandeling kan plaatsvinden. De bemiddelaar brengt de partijen met elkaar in gesprek en zo kan er aan een oplossing worden gewerkt.

Rol van de mediator

Voor een conflictbemiddeling begin ik met het aanbrengen van een gespreksstructuur. Door ruimte te bieden aan verschillende perspectieven en alternatieve invalshoeken wordt de communicatie weer op gang gebracht. Ik zorg er als mediator voor dat alle partijen tijdens een conflictbemiddeling aan de beurt komen en dat de spreektijd eerlijk wordt verdeeld. Ook let ik erop dat alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt geordend en besproken. Tijdens de mediation wordt de aandacht verschoven van de conflicterende standpunten en bijbehorende emoties, naar de onderliggende belangen van de partijen. Op basis hiervan wordt gezocht naar nieuwe, constructieve oplossingen voor het conflict.