Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of een arbeidsgeschil. Het gaat bij het vinden van de oplossing niet om wie er juridisch gelijk heeft. Mediation lukt alleen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale, derde partij ‘de mediator’ bemiddelt in een conflict tussen twee of meerdere partijen. Bij mediation wordt gebruik gemaakt van zogeheten mediationtechnieken om de verhouding tussen de partijen te herstellen. Allereerst wordt de verstoorde communicatie weer op gang gebracht, vervolgens wordt er gezamenlijk gezocht naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Mediation is gericht op het vinden van een praktische oplossing, waarbij rekening wordt gehouden met de onderliggende belangen van beide partijen.

Mediation kan ook worden toegepast als twee partijen besluiten hun relatie te willen beëindigen. Of het nu gaat om een echtscheiding of het beëindigen van een arbeidsrelatie, met behulp van mediation ga je op goede voet uit elkaar.